ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
dot
เกี่ยวกับศูนย์ศิลปศึกษา
dot
dot
บริการวิชาการศิลปศึกษาสู่ชุมชน
dot
dot
แนวคิดและทฤษฎีศิลปศึกษา
dot
dot
ห้องเรียนออนไลน์
dot
dot
สื่อการเรียนรู้ศิลปศึกษา
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
dot
dot
แหล่งสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
dot
dot
หน่วยงานทางด้านศิลปะ ศิลปศึกษา
dot
dot
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนศิลปะ
dot
dot
มุมพักผ่อน
dot
dot
ช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร

dot


https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A
https://www.facebook.com/SunyPhathnaWichakarSilpsuksa/?fref=ts
https://www.facebook.com/MKFamilyArtShop/
http://www.thaiteachers.tv/search.php
http://www.thaipbs.or.th/Sornsilp/


นิทรรศการ ศิลปินเพื่อช้าง ครั้งที่ 3 article

ในเดือนมีนาคมนี้ก็ยังมีงานนิทรรศการสำคัญ เช่น เดียวกันกับวันสำคัญในเดือนนี้ นั้นคือ "วันที่ 13 มีนาคม วันช้างไทย" วันที่ถูกกำหนดขึ้นให้เป็นวันสำคัญของชาติอีกวันหนึ่ง นิทรรศการ “ศิลปินเพื่อช้าง” ครั้งที่ 3 จึงถูกจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 - 25 มีนาคม 2552 ณ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โดยนิทรรศการดังกล่าว มูลนิธิอารี สุทธิพันธุ์ (มอส.) นำเสนอผลงานศิลปกรรม จำนวน 225 ชิ้น จากศิลปินที่มี 122 คน อาทิ ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์, ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตย์ เวียงอำพล, ดร. ประเทือง เอมเจริญ, ดร.กมล ทัศนาญชลี, ดร.สุชาติ วงษ์ทอง, อาจารย์ทวี รัชนีกร, คุณคำอ้าย เดชดวงตา และศิลปินรุ่นใหม่อีกหลายท่าน

นิทรรศการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และหารายได้ช่วยช้างไทยที่กำลังใกล้จะสูญพันธุ์ รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับช้าง ด้วยความเชื่อที่ว่างานศิลปะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีมูลค่าเพิ่มตลอดไป

อ.นุกูล ปัญญาดี อ.หงษ์ขจร เสนห์งามเจริญ อ.พัลลภ วังบอน ฯ

อ.ภักดิ์ ลิ้มพงษ์

ภาพผลงาน ภาพพิมพ์ กระเบื้องยาง ที่มอบให้กับมลูนิธิ จาก อ. พัลลภ วังบอน

 

ช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยที่เคยมีมากถึง 2 แสนเชือกในสมัยรัชกาลที่ 2 แต่ปัจจุบันเหลืออยู่เพียงประมาณ 7,000 เชือก เนื่องจากช้างนั้นเกิดยาก ป่วยง่าย ตายง่าย อีกทั้งการดูแลช้างจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมาก

นิทรรศการศิลปินเพื่อช้างจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการหารายไ้ด้เข้าสมทบกองทุนศิลปินเพื่อช้างสำหรับนำไปต่อยอดช่วยเหลือช้างต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถไปชมงานศิลปะ และจองภาพ หรือร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือช้างได้ใน นิทรรศการศิลปินเพื่อช้าง ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-25 มีนาคม 2552 เวลา 10.00 น. - 18.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หยุดวันจันทร์) บริเวณสี่แยกปทุมวัน

อย่าลืมแวะเทียวชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และศิลปินกันหน่อยนะค่ะ งานนิทรรศการดี ๆ อย่างนี้ ไม่เสียค่าเข้าชมค่ะ

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติม http://www.oknation.net/blog/winsstars/2009/03/18/entry-1

 
กิจกรรมของเรา

งาน 80 ปี อารี สุทธิพันธุ์ article
แสดงงานเวียดนาม article
ศิลปินแห่งชาติ ครูอารี
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยกลุ่มอยุธยา ครั้งที่ 8
กิจกรรมทัศนศึกษานิทรรศการตัวต่อเลโก้รถยนต์ในฝัน
กิจกรรม ๖ สัปดาห์ประชาธิปไตยใส่ใจเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี
ศิลปกรรม ครูกฤษณ์
ร่วมยินดีกับครูอารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ 2555
กิจกรรม สวัสดีปีใหม่ 2556
กิจกรรม "ท่าทรายแดนซ์ซิ่งคอนเทส" ครั้งที่ 3
กิจกรรมศิลปะสัญจร ครั้งที่ 1
ร่วมกิจกรรม วันลอยกระทง ปี 2555
ร่วมแสดงเปิดงาน วัดตะเคียน นนทบุรี
อบรมครูอนุบาล การจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับอนุบาล
นิสิต กศม. ศิลปศึกษา ดูงานศูนย์ศิลปศึกษา ปี 2555
กิจกรรมวันแม่ 12 สค. 2555
นิทรรศการศิลปะเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา
ค่ายศิลปะเด็กดีฤดูร้อน ครั้งที่ 1
กิจกรรมนาฏศิลป์ไทย
กิจกรรมดนตรีไทยฤดูกับครูบัญชา
กิจกรรมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ
กิจกรรมวาดภาพบนกำแพง
ท่าทรายวิชาการ ปีการศึกษา 2554
ค่ายศิลปะเด็กอนุบาล ปี 2554
ศิลปศึกษาเชิงบูรณาการ : วันมาฆบูชา
ค่ายลูกเสือกลางวัน ปี 2555
ร่วมกิจกรรมตลาดนัดหรรษา ปี 2554
นิสิต กศ.ม.ศิลปศึกษา มศว.ดูงานศูนย์ศิลปะ article
ค่ายอนุบาล ปีการศึกษา 2554 article
ท่าทรายเกมส์ ปีการศึกษา 2554
ท่าทรายแดนซ์ 2011
การประกวดคัดเลือกยาชิโย article
งานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก article
ท่าทรายสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ปี 2555 article
วันเด็ก 2555 โรงเรียนการเคหะท่าทราย article
สวัสดีปีใหม่ 2555 ร่วมแสดงความยินดีกับเราชาวศิลปศึกษา article
งาน พ้น 80 ปี อารี สุทธิพันธุ์ article
ร่วมยินดีต้อนรับ รอง สมชาย ทองหมู่ article
โครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย "อึด ฮัด สู้ ฟื้นฟูไทย" article
ร่วมแสดงความยินดีต่อผู้อำนวยการโรงเรียนการเคหะท่าทราย article
ค่ายศิลปะเด็กดี ที่ชุมพร article
ออกแบบป้ายยินดีนักเรียนท่าทรายไปสวีเดน article
ชมรมนาฏศิลป์ article
กิจกรรมนาฏศิลป์ article
Thasai dancing contest article
ร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง สส. article
ร่วมกิจกรรมกับสีซากุระ article
เปิดแกลอรี่บ้านอาจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ article
ค่ายศิลปะเชิงบูรณาการ อนุบาล article
ค่ายศิลปะสำหรับเด็ก article
พู่กันจีน article
ศิลปกรรมอยุทธยา ครั้งที่ 6 article
summer short courses
ศิลปะนานาชาติ มศว.ประสานมิตร article
ราตรีศรีนครินทร์ article
ศิลปกรรม 78 อารี สุทธิพันธุ์ article
ศิลปินเพื่อช้าง ครั้งที่ 3 article
งานวิชาการ 2549 article
งาน 79 ปี อารีสุทธิพันธุ์
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย อยุทธยา article
รายการวิทยุชุมชน article
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นวการลากและระบายสี" article
บัณฑิตน้อยท่าทราย ครั้งที่ 6 article
กิจกรรม Work Shop ชุมชนริมน้ำจันทบุรี กับศิลปินกลุ่มจันทบุรี articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.
ศูนย์ศิลปศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนการเคหะท่าทราย
เลขที่ 303/233 หมู่ 6 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 0-2589-9777 Fax. 0-2589-9777
E-mail : artsedcenter@hotmail.com www.facebook.com/ศูนย์ศิลปศึกษา โรงเรียนการเคหะท่าทราย
สร้างสรรค์และพัฒนาโดย : ครูกฤษณ์ จันทร์ทับ