ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
dot
เกี่ยวกับศูนย์ศิลปศึกษา
dot
dot
บริการวิชาการศิลปศึกษาสู่ชุมชน
dot
dot
แนวคิดและทฤษฎีศิลปศึกษา
dot
dot
ห้องเรียนออนไลน์
dot
dot
สื่อการเรียนรู้ศิลปศึกษา
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
dot
dot
แหล่งสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
dot
dot
หน่วยงานทางด้านศิลปะ ศิลปศึกษา
dot
dot
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนศิลปะ
dot
dot
มุมพักผ่อน
dot
dot
ช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร

dot


https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A
https://www.facebook.com/SunyPhathnaWichakarSilpsuksa/?fref=ts
https://www.facebook.com/MKFamilyArtShop/
http://www.thaiteachers.tv/search.php
http://www.thaipbs.or.th/Sornsilp/


ค่ายศิลปะเด็กดี ที่ชุมพร article

ค่ายศิลปะเด็กดี ที่ชุมพร

ภายใต้โครงการบริการวิชาการศิลปศึกษาสู่ชุมชน จัดกิจกรรมศิลปศึกษาเชิงบูรณาการ

วันที่ 14-17 พย. 2554 ณ โรงเรียนชุมชนประชานิคม  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร

วิทยากร ครูกฤษณ์ จันทร์ทับ

กิจกรรมงานปั้น : ระดับชั้นอนุบาล 1-2

แนวคิด : กิจกรรมการปั้นนั้นถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กให้ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง โดยใช้กิจกรรมการปั้นเชิงการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่น โดยใช้วัสดุในการปั้นคือดินน้ำมัน

กิจกรรมที่ 2 งานกระดาษ 3 มิติ

แนวคิด : กิจกรรมงานกระดาษเป็นการบูรณาการระหว่างกิจกรรม 2 มิติกล่าวคือการสร้างสรรค์โดยใช้กิจกรรมการระบายสีโดยใช้เทคนิคการระบายสีชอล์กในการสร้างสรรค์ ไม่เน้นการสร้างรูปทรง และพัฒนาสู่กิจกรรมงาน 3 มิติ โดยใช้กลวิธีการสร้างรูปทรงโดยการตัดกระดาษและประกอบด้วยกาวเพื่อยึดติดรูปทรง

กิจกรรมที่ 3 งานภูมิปัญญาท้องถิ่น ว่าวไทย

แนวคิด : กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่บูรณาการผสมผสานแนวคิดการสร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสี งานออกแบบ ลงบนรูปร่างที่กำหนดขึ้นในการสร้างรูปร่างของว่าวนกฮูกและมีการตกแต่งให้สวยงามตามวิถีคิดของแต่ละบุคคล

กิจกรรมที่ 4 : มนุษย์ประหลาด

แนวคิด : กิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการทั้งกระบวนการสร้างสรรค์และการทำกิจกรรมกลุ่ม โดยใช้ทักษะการระบายสี การลากเส้น การออกแบบ การตัดกระดาษ การปะติดเพื่อให้เกิดรูปทรงใหม่ตามจินตนาการ

บรรยากาศนิทรรศการ 

 

ผลการจัดกิจกรรม โดยใช้เครื่องมือคือ 1.แบบสังเกต และ 2.แบบสอบถาม พบว่า

จากการสังเกต การทำกิจกรรมของเด็กๆ พบว่าเด็กให้ความสนใจต่อการทำกิจกรรมเป็นอย่างมาก อาจจะเป็นเพราะกิจกรรมดังกล่าวนั้นเป็นลักษณะของกิจกรรมที่อาศัยการทำงานร่วมกับเพื่อนๆ และเป็นกิจกรรมที่ง่ายแต่มีความทันสมัย เด็กๆ สนุกสนานในการทำกิจกรรม และเมื่อสอบถามถึงการทำกิจกรรมนั้นพบว่าเด็กๆ มีความสนใจ มีความสุขในการทำกิจกรรมส่งผลให้เกิดงานศิลปะเด็กที่เป็นการเอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนในท้องถิ่นที่ยังขาดแคลนครูผู้สอนศิลปะอีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูภายในโรงเรียนอีกด้วย

รายงานโดย : ครูกฤษณ์ จันทร์ทับ 
กิจกรรมของเรา

งาน 80 ปี อารี สุทธิพันธุ์ article
แสดงงานเวียดนาม article
ศิลปินแห่งชาติ ครูอารี
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยกลุ่มอยุธยา ครั้งที่ 8
กิจกรรมทัศนศึกษานิทรรศการตัวต่อเลโก้รถยนต์ในฝัน
กิจกรรม ๖ สัปดาห์ประชาธิปไตยใส่ใจเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี
ศิลปกรรม ครูกฤษณ์
ร่วมยินดีกับครูอารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ 2555
กิจกรรม สวัสดีปีใหม่ 2556
กิจกรรม "ท่าทรายแดนซ์ซิ่งคอนเทส" ครั้งที่ 3
กิจกรรมศิลปะสัญจร ครั้งที่ 1
ร่วมกิจกรรม วันลอยกระทง ปี 2555
ร่วมแสดงเปิดงาน วัดตะเคียน นนทบุรี
อบรมครูอนุบาล การจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับอนุบาล
นิสิต กศม. ศิลปศึกษา ดูงานศูนย์ศิลปศึกษา ปี 2555
กิจกรรมวันแม่ 12 สค. 2555
นิทรรศการศิลปะเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา
ค่ายศิลปะเด็กดีฤดูร้อน ครั้งที่ 1
กิจกรรมนาฏศิลป์ไทย
กิจกรรมดนตรีไทยฤดูกับครูบัญชา
กิจกรรมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ
กิจกรรมวาดภาพบนกำแพง
ท่าทรายวิชาการ ปีการศึกษา 2554
ค่ายศิลปะเด็กอนุบาล ปี 2554
ศิลปศึกษาเชิงบูรณาการ : วันมาฆบูชา
ค่ายลูกเสือกลางวัน ปี 2555
ร่วมกิจกรรมตลาดนัดหรรษา ปี 2554
นิสิต กศ.ม.ศิลปศึกษา มศว.ดูงานศูนย์ศิลปะ article
ค่ายอนุบาล ปีการศึกษา 2554 article
ท่าทรายเกมส์ ปีการศึกษา 2554
ท่าทรายแดนซ์ 2011
การประกวดคัดเลือกยาชิโย article
งานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก article
ท่าทรายสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ปี 2555 article
วันเด็ก 2555 โรงเรียนการเคหะท่าทราย article
สวัสดีปีใหม่ 2555 ร่วมแสดงความยินดีกับเราชาวศิลปศึกษา article
งาน พ้น 80 ปี อารี สุทธิพันธุ์ article
ร่วมยินดีต้อนรับ รอง สมชาย ทองหมู่ article
โครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย "อึด ฮัด สู้ ฟื้นฟูไทย" article
ร่วมแสดงความยินดีต่อผู้อำนวยการโรงเรียนการเคหะท่าทราย article
ออกแบบป้ายยินดีนักเรียนท่าทรายไปสวีเดน article
ชมรมนาฏศิลป์ article
กิจกรรมนาฏศิลป์ article
Thasai dancing contest article
ร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง สส. article
ร่วมกิจกรรมกับสีซากุระ article
เปิดแกลอรี่บ้านอาจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ article
ค่ายศิลปะเชิงบูรณาการ อนุบาล article
ค่ายศิลปะสำหรับเด็ก article
พู่กันจีน article
ศิลปกรรมอยุทธยา ครั้งที่ 6 article
summer short courses
ศิลปะนานาชาติ มศว.ประสานมิตร article
ราตรีศรีนครินทร์ article
ศิลปกรรม 78 อารี สุทธิพันธุ์ article
นิทรรศการ ศิลปินเพื่อช้าง ครั้งที่ 3 article
ศิลปินเพื่อช้าง ครั้งที่ 3 article
งานวิชาการ 2549 article
งาน 79 ปี อารีสุทธิพันธุ์
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย อยุทธยา article
รายการวิทยุชุมชน article
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นวการลากและระบายสี" article
บัณฑิตน้อยท่าทราย ครั้งที่ 6 article
กิจกรรม Work Shop ชุมชนริมน้ำจันทบุรี กับศิลปินกลุ่มจันทบุรี articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.
ศูนย์ศิลปศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนการเคหะท่าทราย
เลขที่ 303/233 หมู่ 6 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 0-2589-9777 Fax. 0-2589-9777
E-mail : artsedcenter@hotmail.com www.facebook.com/ศูนย์ศิลปศึกษา โรงเรียนการเคหะท่าทราย
สร้างสรรค์และพัฒนาโดย : ครูกฤษณ์ จันทร์ทับ