ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
dot
เกี่ยวกับศูนย์ศิลปศึกษา
dot
dot
บริการวิชาการศิลปศึกษาสู่ชุมชน
dot
dot
แนวคิดและทฤษฎีศิลปศึกษา
dot
dot
ห้องเรียนออนไลน์
dot
dot
สื่อการเรียนรู้ศิลปศึกษา
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
dot
dot
แหล่งสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
dot
dot
หน่วยงานทางด้านศิลปะ ศิลปศึกษา
dot
dot
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนศิลปะ
dot
dot
มุมพักผ่อน
dot
dot
ช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร

dot


https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A
https://www.facebook.com/SunyPhathnaWichakarSilpsuksa/?fref=ts
https://www.facebook.com/MKFamilyArtShop/
http://www.thaiteachers.tv/search.php
http://www.thaipbs.or.th/Sornsilp/


การวาดภาพคน
วันที่ 27/05/2012   13:23:29

     การวาดภาพคน เป็นเรื่องราวของการวาดภาพที่แสดงค่าน้ำหนักอ่อนเข้ม โดยอาศัยวัสดุชนิดต่างๆ เช่น ดินสอ พู่กัน ปากกา เป้าหมายเพียงเพื่อให้นักเรียนเข้ามาเรียนรู้ มิได้ความหวังว่าจะต้องวาดตามแบบหรือตัวอย่างที่ตามมา หลักการที่สำคัยอยากให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดางใจ หรือเกิดกระบวนการคิดเพื่อต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ขอขอบคุณสิลปินที่สร้างสรรค์งานสิลปะเพื่อการเรียนรู้ ขอบคุณ www.youtube

สาธิตการวาดภาพคน

 

สาธิตการวาดภาพคน 

 

การวาดภาพผู้หญิง

การวาดภาพโดยใช้เทคนิคสีน้ำ

 

การวาดมือ

การวาดมือ
ห้องเรียนทัศนศิลป์

งานปั้นสำหรับเด็ก วันที่ 09/05/2016   18:16:31 article
การระบายสี วันที่ 22/06/2011   22:37:51 article
คนประหลาด วันที่ 11/04/2016   23:38:09
ภาพพิมพ์แกะไม้ ชุดในหลวง วันที่ 11/04/2016   01:03:40
ศิลปศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 18/06/2013   11:12:31
เรียนรู้ศิลปะจากศิลปินไทย วันที่ 24/03/2013   23:00:30
เทคนิคการวาดภาพเหมือน : อาจารย์ดินหิน วันที่ 16/12/2012   14:50:35
อัครศิลปิน : ในหลวงของเรา วันที่ 06/04/2013   20:54:14
งานกระดาษ สัตว์โลกน่ารัก วันที่ 07/03/2012   11:58:52
สอนศิลปะ วันที่ 25/06/2011   01:13:04
ศิลปะกับคอมพิวเตอร์ วันที่ 11/04/2016   00:33:04 article
เทคนิคศิลปะ วันที่ 18/06/2011   23:12:25 article
ภาพพิมพ์สำหรับเด็ก วันที่ 18/06/2011   23:04:48
การวาดภาพ วันที่ 19/06/2011   18:17:41 articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.
ศูนย์ศิลปศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนการเคหะท่าทราย
เลขที่ 303/233 หมู่ 6 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 0-2589-9777 Fax. 0-2589-9777
E-mail : artsedcenter@hotmail.com www.facebook.com/ศูนย์ศิลปศึกษา โรงเรียนการเคหะท่าทราย
สร้างสรรค์และพัฒนาโดย : ครูกฤษณ์ จันทร์ทับ