ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
dot
เกี่ยวกับศูนย์ศิลปศึกษา
dot
dot
บริการวิชาการศิลปศึกษาสู่ชุมชน
dot
dot
แนวคิดและทฤษฎีศิลปศึกษา
dot
dot
ห้องเรียนออนไลน์
dot
dot
สื่อการเรียนรู้ศิลปศึกษา
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
dot
dot
แหล่งสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
dot
dot
หน่วยงานทางด้านศิลปะ ศิลปศึกษา
dot
dot
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนศิลปะ
dot
dot
มุมพักผ่อน
dot
dot
ช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร

dot


https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A
https://www.facebook.com/SunyPhathnaWichakarSilpsuksa/?fref=ts
https://www.facebook.com/MKFamilyArtShop/
http://www.thaiteachers.tv/search.php
http://www.thaipbs.or.th/Sornsilp/


กิจกรรมศิลปะสัญจร ครั้งที่ 1

 กิจกรรมศิลปะสัญจร ครั้งที่ 1 ตอน "พาน้องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย"

 

 ด้วยโรงเรียนการเคหะท่าทราย ในความร่วมมือกับสาขาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและเป็นเครือข่ายการเรียนรู้จึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาการศิลปศึกษาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ศิลปะ พัฒนาครูผู้สอนศิลปศึกษา กลยุทธ์หลักที่สำคัญคือการพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนโดยใช้กิจกรรมศิลปะเป็นฐานในการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ซึ่งการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดีนั้นควรเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน แหล่งการเรียนรู้ศิลปะถือเป็นสถานที่ในการเรียนรู้ที่ดีในการที่ผู้เรียนจะได้รับสัมผัสโดยตรง เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (mocabangkok) จัดเป็นแหล่งการเรียนรู้ศิลปะในชุมชนที่เด็กและเยาวชนจะได้เรียนรู้ความสวยงาม เกิดสุนทรียภาพในการชื่นชมผลงานศิลปะของศิลปินต่างๆ ในเมืองไทย โดยเฉพาะการเรียนรู้รูปแบบและกลวิธีการสร้างสรรค์ สอดคล้องกับพันธกิจของทางพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยที่ต้องการให้เยาวชนและผู้สนใจได้ศึกษาและเรียนรู้รูปแบบการสร้างสรรค์ กลวิธีที่หลากหลาย แรงบันดาลใจของศิลปินแต่ละท่านในเมืองไทย

 ดังนั้นทางโรงเรียนการเคหะท่าทราย ได้เห็นความสำคัญของผู้เรียนในการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ศิลปะในชุมชนโดยจัด กิจกรรมศิลปะสัญจร ครั้งที่ 1ตอน "พาน้องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย" ภายใต้โครงการศิลปะสร้างเด็กอัจฉริยะ จำนวน 291 คน ในวันศุกร์ที่ 7 เดือนธันวาคม 2555 โดยแบ่งเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย ดังนี้

  ภาคเช้า : นักเรียนชั้น ป.6 จำนวน 137 คน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 11.30 น. 

 ภาคบ่าย : นักเรียนชั้น ป.5 และนักเรียนชมรมศิลปะมัธยม จำนวน 156คน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 14.30 น.

  ประมวลภาพความประทับใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กิจกรรมของเรา

งาน 80 ปี อารี สุทธิพันธุ์ article
แสดงงานเวียดนาม article
ศิลปินแห่งชาติ ครูอารี
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยกลุ่มอยุธยา ครั้งที่ 8
กิจกรรมทัศนศึกษานิทรรศการตัวต่อเลโก้รถยนต์ในฝัน
กิจกรรม ๖ สัปดาห์ประชาธิปไตยใส่ใจเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี
ศิลปกรรม ครูกฤษณ์
ร่วมยินดีกับครูอารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ 2555
กิจกรรม สวัสดีปีใหม่ 2556
กิจกรรม "ท่าทรายแดนซ์ซิ่งคอนเทส" ครั้งที่ 3
ร่วมกิจกรรม วันลอยกระทง ปี 2555
ร่วมแสดงเปิดงาน วัดตะเคียน นนทบุรี
อบรมครูอนุบาล การจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับอนุบาล
นิสิต กศม. ศิลปศึกษา ดูงานศูนย์ศิลปศึกษา ปี 2555
กิจกรรมวันแม่ 12 สค. 2555
นิทรรศการศิลปะเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา
ค่ายศิลปะเด็กดีฤดูร้อน ครั้งที่ 1
กิจกรรมนาฏศิลป์ไทย
กิจกรรมดนตรีไทยฤดูกับครูบัญชา
กิจกรรมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ
กิจกรรมวาดภาพบนกำแพง
ท่าทรายวิชาการ ปีการศึกษา 2554
ค่ายศิลปะเด็กอนุบาล ปี 2554
ศิลปศึกษาเชิงบูรณาการ : วันมาฆบูชา
ค่ายลูกเสือกลางวัน ปี 2555
ร่วมกิจกรรมตลาดนัดหรรษา ปี 2554
นิสิต กศ.ม.ศิลปศึกษา มศว.ดูงานศูนย์ศิลปะ article
ค่ายอนุบาล ปีการศึกษา 2554 article
ท่าทรายเกมส์ ปีการศึกษา 2554
ท่าทรายแดนซ์ 2011
การประกวดคัดเลือกยาชิโย article
งานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก article
ท่าทรายสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ปี 2555 article
วันเด็ก 2555 โรงเรียนการเคหะท่าทราย article
สวัสดีปีใหม่ 2555 ร่วมแสดงความยินดีกับเราชาวศิลปศึกษา article
งาน พ้น 80 ปี อารี สุทธิพันธุ์ article
ร่วมยินดีต้อนรับ รอง สมชาย ทองหมู่ article
โครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย "อึด ฮัด สู้ ฟื้นฟูไทย" article
ร่วมแสดงความยินดีต่อผู้อำนวยการโรงเรียนการเคหะท่าทราย article
ค่ายศิลปะเด็กดี ที่ชุมพร article
ออกแบบป้ายยินดีนักเรียนท่าทรายไปสวีเดน article
ชมรมนาฏศิลป์ article
กิจกรรมนาฏศิลป์ article
Thasai dancing contest article
ร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง สส. article
ร่วมกิจกรรมกับสีซากุระ article
เปิดแกลอรี่บ้านอาจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ article
ค่ายศิลปะเชิงบูรณาการ อนุบาล article
ค่ายศิลปะสำหรับเด็ก article
พู่กันจีน article
ศิลปกรรมอยุทธยา ครั้งที่ 6 article
summer short courses
ศิลปะนานาชาติ มศว.ประสานมิตร article
ราตรีศรีนครินทร์ article
ศิลปกรรม 78 อารี สุทธิพันธุ์ article
นิทรรศการ ศิลปินเพื่อช้าง ครั้งที่ 3 article
ศิลปินเพื่อช้าง ครั้งที่ 3 article
งานวิชาการ 2549 article
งาน 79 ปี อารีสุทธิพันธุ์
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย อยุทธยา article
รายการวิทยุชุมชน article
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นวการลากและระบายสี" article
บัณฑิตน้อยท่าทราย ครั้งที่ 6 article
กิจกรรม Work Shop ชุมชนริมน้ำจันทบุรี กับศิลปินกลุ่มจันทบุรี articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.
ศูนย์ศิลปศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนการเคหะท่าทราย
เลขที่ 303/233 หมู่ 6 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 0-2589-9777 Fax. 0-2589-9777
E-mail : artsedcenter@hotmail.com www.facebook.com/ศูนย์ศิลปศึกษา โรงเรียนการเคหะท่าทราย
สร้างสรรค์และพัฒนาโดย : ครูกฤษณ์ จันทร์ทับ