ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
dot
เกี่ยวกับศูนย์ศิลปศึกษา
dot
dot
บริการวิชาการศิลปศึกษาสู่ชุมชน
dot
dot
แนวคิดและทฤษฎีศิลปศึกษา
dot
dot
ห้องเรียนออนไลน์
dot
dot
สื่อการเรียนรู้ศิลปศึกษา
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
dot
dot
แหล่งสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
dot
dot
หน่วยงานทางด้านศิลปะ ศิลปศึกษา
dot
dot
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนศิลปะ
dot
dot
มุมพักผ่อน
dot
dot
ช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร

dot


https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A
https://www.facebook.com/SunyPhathnaWichakarSilpsuksa/?fref=ts
https://www.facebook.com/MKFamilyArtShop/
http://www.thaiteachers.tv/search.php
http://www.thaipbs.or.th/Sornsilp/


ร่วมยินดีกับครูอารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ 2555

 ร่วมยินดีกับครูอารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ 2555


ประวัติครูอารี สุทธิพันธุ์

 

เกิดที่จังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2473 เป็นศิษย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนจบมัธยมบริบูรณ์ เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนเพาะช่าง สำเร็จประโยคครูมัธยมการช่าง (ป.ม.ช.) ทำงานเอกชนอยู่ระยะหนึ่ง จากนั้นเข้ารับราชการที่กรมการฝึกหัดครู ระหว่างนั้นเรียนต่อที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา (วศ.) ประสานมิตร (ทุกวันนี้เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว) จบปริญญาตรี กศ.บ. (สาขาอาชีวศึกษา) พ.ศ.2500 แล้วเป็นครูสอน ก่อนได้รับทุนไปเรียนต่อปริญญาโทศิลปะ (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา เรียนจบ พ.ศ. 2504 และกลับมาสอนตามเดิมงานสอนศิลปะ รวมเวลาเป็นอาจารย์ มศว 34 ปี ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2500 และปลดเกษียณ เมื่อ พ.ศ.2534 หนึ่งในหลายคุณูปการคือเป็นผู้บุกเบิกและเปิดวิชาเอกศิลปศึกษาเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เมื่อปี 2511
ในฐานะครูศิลปะ อาจารย์ทำงานจิตรกรรมทุกวัน วันละหลายๆ ชิ้น โดยกล่าวว่า เป็นครูศิลปะก็ต้องทำงานศิลปะด้วย ต้องศึกษาค้นคว้าทดลองเทคนิคใหม่ๆ ตลอดเวลา ผลงานศิลปะที่ทำก็เป็นการศึกษาค้นคว้าเตรียมการสอน อาจกล่าวได้ว่า คืออุปกรณ์การสอนนั่นเอง ในฐานะศิลปิน ถือเป็นจิตรกรสีน้ำอันดับต้นๆ ของประเทศ ผลงานที่โดดเด่นยิ่งคือภาพเกี่ยวกับวัด และภาพผู้หญิง จากแนวคิด วัดถือเป็นแหล่งความรู้ เป็นสถานที่สั่งสมซึ่งความดี ความศรัทธา ความหวัง และความสามัคคีของชุมชน ส่วนผู้หญิงเป็นสัญลักษณ์ของความเอื้ออาทร ความรัก ความอบอุ่น ความอุดมสมบูรณ์ และความเท่าเทียมกัน

คติธรรมประจำใจ
1.ยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคล
2.สร้างเสริมกระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหาให้ได้ (ยุให้คิด)
3.ยอมรับชีวิตจริงอิงปัญญา
4.บูรณาการความรู้คู่คุณธรรม โยงความรู้ โยงกิจกรรมให้มีคุณธรรม มีปัญญาธรรม
5.สร้างสื่อสิ่งแวดล้อมสมวัย พร้อมวิจัยการศึกษา
6.เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา เหมาะกับชาวประชาไทยๆ

แม้เกษียณอายุราชการ แม้วัยล่วงเลย แต่อาจารย์ไม่เคยเกษียณจากงานสอน "เมื่อผมเป็นครู ผมก็อยากให้นักเรียนมากที่สุด ให้เขาไปเถอะ ทำไมน่ะหรือ เพราะผมเกิดมาหนเดียว ผมจะต้องสอนอยู่สม่ำเสมอ เพื่อให้รู้ว่าผมยังเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และการไปสอนในตอนนี้ไม่เคยหวังอะไรทั้งสิ้น ให้เขาทั้งนั้น"
นอกจากงานสอน ยังมีงานเขียนสาระวิชาการมากมาย อาทิ ศิลปศึกษา เข้าใจจิตรกรรม ประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลปนิยม การออกแบบ ปรัชญาศิลปะ ศิลปะกับมนุษย์ การระบายสีน้ำ การวาดเขียน มนุษย์กับจินตนาการ ทัศนศิลป์กับความงาม ประสบการณ์สุนทรียะ ฯลฯ ทั้งยังมีแบบเรียนศิลปศึกษา ป.1-6 แบบเรียนทัศนศิลปศึกษา 101, 102, 205, 206 แบบเรียนศิลปนิยม แบบเรียนการวาดเขียน แบบเรียนจิตรกรรม ไทยวัฒนาพานิช 2523 ตลอดจนผลงานเขียนบทความและเอกสารประกอบการสอนจำนวนมาก และบทความทางด้านศิลปะปรากฏในหนังสือพิมพ์ รวมทั้งในสูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมทั่วไป
อาจารย์ยังมีนิทรรศการทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนไม่น้อย เช่น จิตรกรรมสีน้ำมัน Action Painting อิทธิพล American Expressionism, ชุดไฟไหม้, ชุดคนสังเคราะห์, ชุดรามเกียรติ์สมัยใหม่ และจิตรกรรมสีน้ำ วัด ทิวทัศน์ และผู้หญิง COLLIWOSPA (Colors, Light, Woman, Space)
 
เรียนรู้ศิลปะจากครูอารี 
 

 

 

 

 

งานฉลองศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์อารี สุทธิพันธุ์
กิจกรรมของเรา

งาน 80 ปี อารี สุทธิพันธุ์ article
แสดงงานเวียดนาม article
ศิลปินแห่งชาติ ครูอารี
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยกลุ่มอยุธยา ครั้งที่ 8
กิจกรรมทัศนศึกษานิทรรศการตัวต่อเลโก้รถยนต์ในฝัน
กิจกรรม ๖ สัปดาห์ประชาธิปไตยใส่ใจเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี
ศิลปกรรม ครูกฤษณ์
กิจกรรม สวัสดีปีใหม่ 2556
กิจกรรม "ท่าทรายแดนซ์ซิ่งคอนเทส" ครั้งที่ 3
กิจกรรมศิลปะสัญจร ครั้งที่ 1
ร่วมกิจกรรม วันลอยกระทง ปี 2555
ร่วมแสดงเปิดงาน วัดตะเคียน นนทบุรี
อบรมครูอนุบาล การจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับอนุบาล
นิสิต กศม. ศิลปศึกษา ดูงานศูนย์ศิลปศึกษา ปี 2555
กิจกรรมวันแม่ 12 สค. 2555
นิทรรศการศิลปะเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา
ค่ายศิลปะเด็กดีฤดูร้อน ครั้งที่ 1
กิจกรรมนาฏศิลป์ไทย
กิจกรรมดนตรีไทยฤดูกับครูบัญชา
กิจกรรมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ
กิจกรรมวาดภาพบนกำแพง
ท่าทรายวิชาการ ปีการศึกษา 2554
ค่ายศิลปะเด็กอนุบาล ปี 2554
ศิลปศึกษาเชิงบูรณาการ : วันมาฆบูชา
ค่ายลูกเสือกลางวัน ปี 2555
ร่วมกิจกรรมตลาดนัดหรรษา ปี 2554
นิสิต กศ.ม.ศิลปศึกษา มศว.ดูงานศูนย์ศิลปะ article
ค่ายอนุบาล ปีการศึกษา 2554 article
ท่าทรายเกมส์ ปีการศึกษา 2554
ท่าทรายแดนซ์ 2011
การประกวดคัดเลือกยาชิโย article
งานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก article
ท่าทรายสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ปี 2555 article
วันเด็ก 2555 โรงเรียนการเคหะท่าทราย article
สวัสดีปีใหม่ 2555 ร่วมแสดงความยินดีกับเราชาวศิลปศึกษา article
งาน พ้น 80 ปี อารี สุทธิพันธุ์ article
ร่วมยินดีต้อนรับ รอง สมชาย ทองหมู่ article
โครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย "อึด ฮัด สู้ ฟื้นฟูไทย" article
ร่วมแสดงความยินดีต่อผู้อำนวยการโรงเรียนการเคหะท่าทราย article
ค่ายศิลปะเด็กดี ที่ชุมพร article
ออกแบบป้ายยินดีนักเรียนท่าทรายไปสวีเดน article
ชมรมนาฏศิลป์ article
กิจกรรมนาฏศิลป์ article
Thasai dancing contest article
ร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง สส. article
ร่วมกิจกรรมกับสีซากุระ article
เปิดแกลอรี่บ้านอาจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ article
ค่ายศิลปะเชิงบูรณาการ อนุบาล article
ค่ายศิลปะสำหรับเด็ก article
พู่กันจีน article
ศิลปกรรมอยุทธยา ครั้งที่ 6 article
summer short courses
ศิลปะนานาชาติ มศว.ประสานมิตร article
ราตรีศรีนครินทร์ article
ศิลปกรรม 78 อารี สุทธิพันธุ์ article
นิทรรศการ ศิลปินเพื่อช้าง ครั้งที่ 3 article
ศิลปินเพื่อช้าง ครั้งที่ 3 article
งานวิชาการ 2549 article
งาน 79 ปี อารีสุทธิพันธุ์
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย อยุทธยา article
รายการวิทยุชุมชน article
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นวการลากและระบายสี" article
บัณฑิตน้อยท่าทราย ครั้งที่ 6 article
กิจกรรม Work Shop ชุมชนริมน้ำจันทบุรี กับศิลปินกลุ่มจันทบุรี articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.
ศูนย์ศิลปศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนการเคหะท่าทราย
เลขที่ 303/233 หมู่ 6 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 0-2589-9777 Fax. 0-2589-9777
E-mail : artsedcenter@hotmail.com www.facebook.com/ศูนย์ศิลปศึกษา โรงเรียนการเคหะท่าทราย
สร้างสรรค์และพัฒนาโดย : ครูกฤษณ์ จันทร์ทับ