ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
dot
เกี่ยวกับศูนย์ศิลปศึกษา
dot
dot
บริการวิชาการศิลปศึกษาสู่ชุมชน
dot
dot
แนวคิดและทฤษฎีศิลปศึกษา
dot
dot
ห้องเรียนออนไลน์
dot
dot
สื่อการเรียนรู้ศิลปศึกษา
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
dot
dot
แหล่งสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
dot
dot
หน่วยงานทางด้านศิลปะ ศิลปศึกษา
dot
dot
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนศิลปะ
dot
dot
มุมพักผ่อน
dot
dot
ช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร

dot


https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A
https://www.facebook.com/SunyPhathnaWichakarSilpsuksa/?fref=ts
https://www.facebook.com/MKFamilyArtShop/
http://www.thaiteachers.tv/search.php
http://www.thaipbs.or.th/Sornsilp/


ภาพพิมพ์แกะไม้ ชุดในหลวง
วันที่ 11/04/2016   01:03:40

ภาพพิมพ์แกะไม้ ชุด ในหลวง

 

 

 

แนวคิด/ความสำคัญ

        การพิมพ์ภาพด้วยวิธีการแกะ จัดเป็นผลงานภาพพิมพ์ผิวนูนที่เกิดจากการสร้างแม่พิมพ์ขึ้นใหม่ด้วยวิธีการแกะ ขุด ขีดให้เกิดร่องรอยด้วยเครื่องมือแกะไม้ บนวัสดุแผ่นไม้  
ลักษณะสำคัญของการสร้างแม่พิมพ์ด้วยวิธีการแกะแผ่นไม้ คือการออกแบบและการสร้างสรรค์โดยใช้เครื่องมือแกะ ขุด ขีดตามลักษณะของเส้น รูปร่างหรือรูปภาพที่ออกแบบไว้ ดังนั้นเมื่อแม่พิมพ์ผ่านกระบวนการพิมพ์ด้วยลูกกลิ้งกลิ้งหมึกพิมพ์ลงบนแม่พิมพ์และพิมพ์ลงบนกระดาษ ผลงานที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะสลับด้านซ้ายไปขวา ขวาไปซ้ายกับแม่พิมพ์ ห้องเรียนทัศนศิลป์

งานปั้นสำหรับเด็ก วันที่ 09/05/2016   18:16:31 article
การระบายสี วันที่ 22/06/2011   22:37:51 article
คนประหลาด วันที่ 11/04/2016   23:38:09
ศิลปศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 18/06/2013   11:12:31
เรียนรู้ศิลปะจากศิลปินไทย วันที่ 24/03/2013   23:00:30
เทคนิคการวาดภาพเหมือน : อาจารย์ดินหิน วันที่ 16/12/2012   14:50:35
อัครศิลปิน : ในหลวงของเรา วันที่ 06/04/2013   20:54:14
การวาดภาพคน วันที่ 27/05/2012   13:23:29
งานกระดาษ สัตว์โลกน่ารัก วันที่ 07/03/2012   11:58:52
สอนศิลปะ วันที่ 25/06/2011   01:13:04
ศิลปะกับคอมพิวเตอร์ วันที่ 11/04/2016   00:33:04 article
เทคนิคศิลปะ วันที่ 18/06/2011   23:12:25 article
ภาพพิมพ์สำหรับเด็ก วันที่ 18/06/2011   23:04:48
การวาดภาพ วันที่ 19/06/2011   18:17:41 articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.
ศูนย์ศิลปศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนการเคหะท่าทราย
เลขที่ 303/233 หมู่ 6 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 0-2589-9777 Fax. 0-2589-9777
E-mail : artsedcenter@hotmail.com www.facebook.com/ศูนย์ศิลปศึกษา โรงเรียนการเคหะท่าทราย
สร้างสรรค์และพัฒนาโดย : ครูกฤษณ์ จันทร์ทับ