ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
dot
เกี่ยวกับศูนย์ศิลปศึกษา
dot
dot
บริการวิชาการศิลปศึกษาสู่ชุมชน
dot
dot
แนวคิดและทฤษฎีศิลปศึกษา
dot
dot
ห้องเรียนออนไลน์
dot
dot
สื่อการเรียนรู้ศิลปศึกษา
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
dot
dot
แหล่งสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
dot
dot
หน่วยงานทางด้านศิลปะ ศิลปศึกษา
dot
dot
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนศิลปะ
dot
dot
มุมพักผ่อน
dot
dot
ช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร

dot


https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A
https://www.facebook.com/SunyPhathnaWichakarSilpsuksa/?fref=ts
https://www.facebook.com/MKFamilyArtShop/
http://www.thaiteachers.tv/search.php
http://www.thaipbs.or.th/Sornsilp/


ขอเชิญผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ แสดงความคิดเห็น ได้ที่นี่ค่ะ


[1] 2 3 4 ถัดไป >>

หัวข้อ วันที่ลงประกาศ วันที่ตอบล่าสุด ดู ตอบ
กระทู้ปกติเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (สมทรง วิชัยดิษฐ) 2017-11-122017-11-12100
 
กระทู้ปกติบทคัดย่อ (ศิขริน) 2017-11-052017-11-05110
 
กระทู้ปกติรายงานการใช้ชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ STAD กลุ่มสา (นางวิภาวัลย์ รอดริน) 2017-11-052017-11-05120
 
กระทู้ปกติการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ป.6 ตามขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหา 4S7Q (นรินทร์ มิระสิงห์) 2017-10-282017-10-28290
 
กระทู้ปกติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง บทประยุกต์ ป.6 (นรินทร์ มิระสิงห์) 2017-10-282017-10-28120
 
กระทู้ปกติการพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษ (นรินทร์ มิระสิงห์) 2017-10-282017-10-28290
 
กระทู้ปกติผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าเคมี รายวิชาไฟฟ้าเคมีและอนินทรีย์เคมี รหัสวิชา ว30234 ระดั (นายสุรศักดิ์ บุญธิมา) 2017-10-142017-10-14150
 
กระทู้ปกติกรมการท่องเที่ยว จัดประกวดผลงานศิลปะเพื่อคนตาบอด ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวตามรอยพระราชดำริ (khom soon) 2017-10-102017-10-10130
 
กระทู้ปกติการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคำภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการโฟนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่ม (นางสาวบุษบา พักกระโทก) 2017-10-092017-10-09210
 
กระทู้ปกติกรมการท่องเที่ยว จัดประกวดผลงานศิลปะเพื่อคนตาบอด ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวตามรอยพระราชดำริ (khom soon) 2017-10-042017-10-04180
 
กระทู้ปกติรายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ไวยากรณ์เกี่ยวกับ Past Simple Tense in World Trav (มนต์ทิพย์ วิลาวรรณ) 2017-05-212017-05-21500
 
กระทู้ปกติเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (ครูก้อย) 2017-04-112017-04-11610
 
กระทู้ปกติการพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบ“พลังอำนาจภาวะผู้นำ”เพื่อสร้างเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ฯ (นายประกาศ ไชยนาม) 2017-03-202017-03-20560
 
กระทู้ปกติการบริหารโรงเรียนแบบ 3 บูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สู่ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน (นายเสกสัณห์ ลุนบง) 2017-03-202017-03-20510
 
กระทู้ปกติการพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อส่งเสริม การจัดเรียนการสอนสู่นักเรียนฯ (นายประเสริฐ โพธิ์ชัย) 2017-03-202017-03-20590
 
กระทู้ปกติรายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดย (atchara_kraiwan@outlook.com) 2017-03-192017-03-19690
 
กระทู้ปกติรายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การระบายสีน้ำ โดยการจัด การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 (E) (นายฮาซัน ดราโอะ) 2017-03-182017-03-18570
 
กระทู้ปกติการพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการฯ (นายนรงค์ เห็นหลอด) 2017-03-142017-03-14730
 
กระทู้ปกติการพัฒนาระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน (นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ) 2017-01-112017-01-111340
 
กระทู้ปกติกรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญชมผลงานศิลปกรรมรูปปั้นที่ได้รับรางวัลการประกวดศิลปะเ (ประชาสัมพันธ์) 2016-12-092016-12-091520
 
กระทู้ปกติAssessment Project Development Learning Process to Quality Learning of Noungplubwittaya School (Chongrak Chantawong) 2016-12-012016-12-011960
 
กระทู้ปกติการพัฒนากระบวนการบริหารงานแบบ “4As” เพื่อสร้างเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21 (จงรัก จันทวงศ์) 2016-10-272016-10-271670
 
กระทู้ปกติกระบวนการบริหารงานวิชาการแบบ “POIRS”เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางพ (โพชฌง เสืออบ) 2016-10-272016-10-271590
 
กระทู้ปกติกระบวนการบริหารงานวิชาการฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วม “2AUIDE” เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียน (สามารถ รุ่งเือง) 2016-10-272016-10-271360
 
กระทู้ปกติการพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิผล (สุนทรีย์ แสงหงษ์) 2016-10-272016-10-271470
 
กระทู้ปกติการพัฒนากระบวนการบริหารงานบุคคลบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ และการจัดการเรียนการสอนฯ (เบญจลักษณ์ ไกรศรีวรรธนะ) 2016-10-202016-10-201750
 
กระทู้ปกติคุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยพัฒนาได้ด้วยรูปแบบการจัดประสบการณ์ DIPA (นางอรุณลักษณ์ คำมณี) 2016-09-222016-09-222910
 
กระทู้ปกติการพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ฯ (ดร.สวัสดิ์ แก้วชนะ) 2016-09-122016-09-122040
 
กระทู้ปกติรายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาตาม แนวคิดของ โพลยา เรื่องของไหล สาระ (บุญถิ่น อินทร์วิเศษ) 2016-08-282016-08-283220
 
กระทู้ปกติดำน้ำ เที่ยวเกาะทะลุ เกาะยอ ประจวบ ชุมพร (เกาะทะลุ) 2016-08-272016-08-271870
 

[1] 2 3 4 ถัดไป >>


กระทู้ปกติ  กระทู้ปกติ
กระทู้น่าสนใจ  กระทู้น่าสนใจ
กระทู้ปักหมุด  กระทู้ปักหมุด
กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว
 Copyright © 2011 All Rights Reserved.
ศูนย์ศิลปศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนการเคหะท่าทราย
เลขที่ 303/233 หมู่ 6 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 0-2589-9777 Fax. 0-2589-9777
E-mail : artsedcenter@hotmail.com www.facebook.com/ศูนย์ศิลปศึกษา โรงเรียนการเคหะท่าทราย
สร้างสรรค์และพัฒนาโดย : ครูกฤษณ์ จันทร์ทับ