ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
dot
เกี่ยวกับศูนย์ศิลปศึกษา
dot
dot
บริการวิชาการศิลปศึกษาสู่ชุมชน
dot
dot
แนวคิดและทฤษฎีศิลปศึกษา
dot
dot
ห้องเรียนออนไลน์
dot
dot
สื่อการเรียนรู้ศิลปศึกษา
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
dot
dot
แหล่งสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
dot
dot
หน่วยงานทางด้านศิลปะ ศิลปศึกษา
dot
dot
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนศิลปะ
dot
dot
มุมพักผ่อน
dot
dot
ช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร

dot


https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A
https://www.facebook.com/SunyPhathnaWichakarSilpsuksa/?fref=ts
https://www.facebook.com/MKFamilyArtShop/
http://www.thaiteachers.tv/search.php
http://www.thaipbs.or.th/Sornsilp/


ขอเชิญผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ แสดงความคิดเห็น ได้ที่นี่ค่ะ


[1] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป >>

หัวข้อ วันที่ลงประกาศ วันที่ตอบล่าสุด ดู ตอบ
กระทู้ปกติการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา (นายชุมพล น้อยถนอม) icon 19:00:2619:00:2610
 
กระทู้ปกติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง อาหาร 4 ภาค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (นางวรรณา ทองเหล้า) 2019-11-172019-11-17150
 
กระทู้ปกติการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อาหารสำรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโล (นางวรรณา ทองเหล้า) 2019-11-162019-11-16160
 
กระทู้ปกติการโยกย้ายตำแหน่ง (หมูป่าน) 2019-11-082019-11-08170
 
กระทู้ปกติการเผาขยะส่งผลกระทบร้ายแรง (ออม) 2019-11-082019-11-08120
 
กระทู้ปกติภาษีรายได้ส่วนบุคคล (โตยะ) 2019-11-082019-11-08130
 
กระทู้ปกติการเลือกตั้งภายในองค์กร (มากิ) 2019-11-082019-11-08140
 
กระทู้ปกติประกันความเสี่ยงออนไลน์ (วีนา) 2019-11-082019-11-08120
 
กระทู้ปกติการตรวจสอบสรรพากร (สายา) 2019-11-082019-11-08140
 
กระทู้ปกติการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่ง จากวัสดุเหลือใช้ (นางสาวน้ำอ้อย เสือประโคน) 2019-11-012019-11-01200
 
กระทู้ปกติการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่ง จากวัสดุเหลือใช้ (นางสาวน้ำอ้อย เสือประโคน) 2019-11-012019-11-01180
 
กระทู้ปกติการพัฒนาบทเรียนบทเรียนอีเลิร์นนิง (e-Learning) เรื่อง พระไตรปิฎก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นายชุมพล น้อยถนอม) 2019-10-212019-10-21300
 
กระทู้ปกติการโยกย้ายตำแหน่งงาน (มาดะ) 2019-10-152019-10-15200
 
กระทู้ปกติงานราชการ หางานราชการออนไลน์ หางานออนไลน์ (kelwin) 2019-10-032019-10-03260
 
กระทู้ปกติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (นางกรรณิการ์ แก้วนอก) 2019-09-302019-09-30290
 
กระทู้ปกติการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำนักเรียนชั้น ม.1 (nkrasae159) 2019-09-302019-09-30230
 
กระทู้ปกติการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำมาตราแม่ ก กา และมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเร (นางสาวปานหทัย วังทะพันธ์) 2019-09-122019-09-12410
 
กระทู้ปกติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้า สู่งานอาชีพ (duanpan) 2019-08-302019-08-30410
 
กระทู้ปกติการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชา คณิตศาสตร์ 5 (nkrasae159) 2019-08-262019-08-26400
 
กระทู้ปกติ토토사이트@@@@@@ (토토사Ᏺ) 2019-08-252019-08-25380
 
กระทู้ปกติการพัฒนาชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคคำถาม R-C-A เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยม (นางวิชริญฎา พรมเย็น) 2019-08-252019-08-25360
 
กระทู้ปกติการพัฒนาชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคคำถาม R-C-A เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศ (นางวิชริญฎา พรมเย็น) 2019-08-252019-08-25450
 
กระทู้ปกติการพัฒนาชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคคำถาม R-C-A เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยม (นางวิชริญฎา พรมเย็น) 2019-08-252019-08-25390
 
กระทู้ปกติรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการ (นางเกษราภรณ์ พัฒสังวาล) 2019-08-232019-08-23630
 
กระทู้ปกติการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ (sudchadawan) 2019-08-172019-08-17430
 
กระทู้ปกติการประเมิน โครงการพัฒนาทักษะเพื่อความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (sudchadawan) 2019-08-172019-08-17430
 
กระทู้ปกติรายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นป.6 (nawanus) 2019-08-152019-08-15390
 
กระทู้ปกติการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย (นางบุญเย็น พรหมณี) 2019-08-132019-08-13440
 
กระทู้ปกติการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย (นางบุญเย็น พรหมณี) 2019-08-132019-08-13500
 
กระทู้ปกติการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย (นางบุญเย็น พรหมณี) 2019-08-132019-08-13450
 

[1] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป >>


กระทู้ปกติ  กระทู้ปกติ
กระทู้น่าสนใจ  กระทู้น่าสนใจ
กระทู้ปักหมุด  กระทู้ปักหมุด
กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว
 Copyright © 2011 All Rights Reserved.
ศูนย์ศิลปศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนการเคหะท่าทราย
เลขที่ 303/233 หมู่ 6 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 0-2589-9777 Fax. 0-2589-9777
E-mail : artsedcenter@hotmail.com www.facebook.com/ศูนย์ศิลปศึกษา โรงเรียนการเคหะท่าทราย
สร้างสรรค์และพัฒนาโดย : ครูกฤษณ์ จันทร์ทับ